Cybersoft

Şirket Profili

Cybersoft, 1995 yılındaki kuruluşundan bu yana yüksek bilgi teknolojileri ve nesneye yönelik uygulama geliştirme yaklaşımları ile kamu ve özel sektör BT projelerinin geliştirilmesinde teknolojik gelişim lideri olmuştur.
Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır.
Kendi alanlarında uzman çalışanlarının bilgi ve deneyimleri ile Cybersoft, yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği, başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, Kamu sektörüne yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Finans, Reel Sektör ve Telekomünikasyon çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet göstermektedir.

Çalışan Profili

Cybersoft yönetimi şirketin en değerli varlığını “Sahip Olunan Yüksek Seviyeli Mühendislik İşgücü” olarak tanımlamaktadır. Cybersoft, bünyesindeki deneyimli mühendislik kadrosu ve ürettiği yüksek teknolojilerle bilgi teknolojileri alanında çözüm arayışları içerisinde olan kurum ve kuruluşların vazgeçilmez adresi olmaya devam edecektir. Mühendislerine tanıdığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını destekleme olanaklarıyla Cybersoft Mühendislik gücünün kalitesini sürekli ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

İleri yazılım teknikleri, en son yazılım mimarileri ve Cybersoft uzmanlığı ile büyük ölçekli kurumsal BT çözümlerinde yüksek müşteri memnuniyetini, yüksek BT hizmet kalitesini, düşük toplam sahip olma maliyetini, bakım ve destek kolaylığını sağlamaktır.

Vizyon

Cybersoft'u uluslararası alanda yüksek teknoloji üreten, çözüm odaklı, ülkesine karşı sorumlu, yüzü geleceğe dönük, güvenilir ve akla gelen ilk yazılım markası yapmaktır.

Değerler

Cybersoft'un kurum değerleri; Yetişmiş ve deneyimli mühendislik gücü, Yaratıcı şirket kültürü, Zamanında ve çalışır olarak tamamlanan projeler, Tüm müşteri ve projelerin birer referans olarak algılanması ve bu doğrultuda hareket edilmesi, Nesneye yönelik analiz, tasarım, geliştirme ve entegrasyon konularında kapsamlı bilgi birikimi, İnternet ve İntranet üzerinde üretilen ölçeklenebilir ve güvenilir çözümler.

Birikim ve Uzmanlık

Cybersoft bünyesinde;
Nesneye yönelik yazılım geliştirme metodolojileri,
Bileşen temelli (component-based) yazılım geliştirme birikimi ve CASE araçları,
Çok katmanlı yazılım mimarisi,
OLTP ve OLAP uygulamaları,
VLDB deneyimi,
Ölçeklenebilir, güvenilir, güvenli ve bakımı kolay Web (Internet - Intranet) uygulamaları,
Danışmanlık – mentoring,
Sistem mimarisi,
J2EE uygulama sunucusu platformu deneyimi yer almaktadır.

Kalite ve Süreç Yönetimi

Cybersoft'un Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardına uygun olarak kurulmuştur. ISO 9001:2008 sertifikasyonu, Cybersoft Kalite Yönetim Sisteminin uluslararası geçerliliğine işaret etmektedir.
Cybersoft tarafından kurulan süreç yönetim sistemi, ISO 15504 (SPICE) ve ISO/IEC 12207 standartlarını da kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Proje planları IEEE standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Cybersoft Kalite Yönetim Sistemi’nin teknik ihtiyaçları, iletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE tarafından karşılanmaktadır. Cybersoft, yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır.
Cybersoft, 2007 yılı içerisinde uyguladığı kalite standartlarına CMMI Seviye 3’ü, 2008 yılı içerisinde de ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni eklemiştir.

Kalite Politikamız

Müşterilerine en uygun çözümleri sunarak onlara Cybersoft ile çalışmanın güven ve keyfini yaşatmak amacıyla;
Teknoloji liderliğimizi sürdürmek,
Süreç odaklı kalite yaklaşımımızı organizasyonumuzun ayrılmaz parçası yapmak,
Çalışanlarımızın her seviyede katılımını sağlamak,
ve bu değerleri devamlı iyileştirmektir.