cybersoft-2018

Yenal GÖĞEBAKAN
Ekonometri dergisi Röportajı

↓07 Mart 2016

"Cybersoft'un sermayesi daima insan oldu."

• • •29. Vergi Haftası

↓02 Mart 2016

29. Vergi Haftası kapsamında, İnteraktif Vergi Dairesi Açılışı,
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortaklığında
gerçekleşti. Vergisel işlemlerin daha hızlı ve kolay
yapılabileceği İnteraktif Vergi Dairesi'nin mükelleflere
sağladığı olanaklar sunum ile tanıtıldı. Açılışta, vergi
alanında ihtiyaç duyulan dijital gelişime birçok projesiyle katkıda
bulunan Cybersoft da yer aldı.

• • •