urunlerimiz

Ürünlerimiz

Cybersoft’un çalışma yöntemlerinden biri de ürün satış ve desteğidir. Şirket misyonunda yer alan “Teknoloji Üretimi” konusunda yoğun bir araştırma geliştirme faaliyeti yürüten Cybersoft, kendi alanlarında uzman çalışanlarının bilgi ve deneyimleri ile yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği başarılı bir çalışma ortamına sahiptir.

Şirkette, kamu sektörüne yönelik paket çözümlerin geliştirilmesinin yanı sıra, finans, reel sektör ve telekomünikasyon çözümlerinin de üretilmesi yönünde yoğun faaliyet gösterilmektedir. Bu alanda özellikle büyük ölçekli kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en yetkin firmalarından birisi olarak tanımlanmaktadır.

Çevreci Ürünler

Cybersoft yönetimi şirketin en değerli varlığını “Sahip Olunan Yüksek Seviyeli Mühendislik İşgücü” olarak tanımlamaktadır. Cybersoft, bünyesindeki deneyimli mühendislik kadrosu ve ürettiği yüksek teknolojilerle bilgi teknolojileri alanında çözüm arayışları içerisinde olan kurum ve kuruluşların vazgeçilmez adresi olmaya devam edecektir.

Mühendislerine tanıdığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını destekleme olanaklarıyla Cybersoft Mühendislik gücünün kalitesini sürekli ilerletmeyi amaçlamaktadır.

V@Wfinans - Finans Çözümleri Ailesi

Her geçen gün büyüyen iş hacmine yanıt verebilecek, ölçeklenebilir,açık standartları destekleyen, bütünleşik ve modüler sistemlerden oluşan Cybersoft V@Wfinans Finans Çözümleri Ailesi, sadece bugünü değil geleceği de yönetmek isteyen finans kuruluşlarının beklentilerine yanıt veriyor.