insura

INSURA

Elementer Sigortacılık Uygulaması


INSURA Uygulaması ile sigorta şirketlerinin verimlilikleriartıyor. Teknolojinin etkin kullanımı ile sunulan uçtan uca çözümlerle sigortacılık işlemlerinin daha çevik ve etkin birşekilde gerçekleştiril mesine imkan sağlanmış oluyor. INSURA’nın, birbiri ile tam entegre çalışan sigortacılık modülleri sayesinde işletim hataları minimize ediliyor,
kullanım kolaylığı ve performans üstünlüğü ile hizmet kalitesi arttırılıyor. Ayrıca, kanal ve müşteri bazında karlılık, performans ve risk analizlerine olanak sağlanmış oluyor ve yapılan her işlem için detaylı kayıt saklama olanağı ile güvenlik ön planda tutuluyor.

INSURA ile, Ürün Yönetimi çevresine inşa edilen Müşteri ve Satış Kanalı Yönetimi (Acente), Üretim, Reasürans, Hasar, Tahsilat, Muhasebe ve Kurum entegrasyonları(TRAMER, DASK, TARSİM, Banka, Hasar Yönetim
Şirketi) fonksiyonlarından oluşan bütünleşik bir çözüm sunulmaktadır. Yetkilendirme ve raporlama modülleri ile bir sigorta şirketinin ihtiyacı olan bütün temel fonksiyonlar desteklenmektedir. INSURA’nın tek merkezden yönetilen ve WEB tabanlı çalışan bir uygulama olması ile sigorta şirketlerinin bakım maliyetlerinde ciddi bir kazanç sağlanmaktadır.


Detaylı bilgi için: HYPATIA ürün broşürü (yeni)
INSURA Modülleri

1.Müşteri Yönetimi

Sigortalı bilgilerinin takibi tek bir merkezi müşteri modülü üzerinden yapılmaktadır. Müşteri; Özel Kişiler, Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklu Kişiler olmak üzere 3 tipten oluşmaktadır. Özel Kişiler Kimlik Numarası, Tüzel Kişilikler
Vergi Kimlik Numarası ve Yabancı Uyruklu kişiler (Vergi Kimlik Numarasına sahip değillerse) Pasaport Numarası ile takip edilmektedir. CRM uygulamalarına kolay entegrasyon imkanı vermektedir.

2.Acente Yönetimi

Sigorta şirketlerinin üretim kaynaklarının tanımlanması (Acente ve Tali Acente yönetimi) bu modülde yapılmakta, Bölge Müdürlük Organizasyonunu da kapsamaktadır. Satış kaynaklarının tarihsel evriminin bölgesel ve organizasyonel olarak takip edilebilmesine olanak sağlar.

3.Yetkilendirme

Kullanıcı yetkilendirmesi iki aşamalı olarak sağlanmıştır, kullanıcılara menü bazında ROL yetkilendirmesi
yapılmakta, ayrıca işlem bazında da YETKİ SINIFI tanımları ile limit, indirim artırım gibi ürünler üzerinde yetkiler
tanımlanabilmektedir.

4.Ürün Geliştirme

Sigorta şirketlerinin en çok ihtiyaçları olan yeni bir ürün çıkartmak veya varolan ürünler üzerinde değişiklik yapmak bu
modül ile sağlanmaktadır. Gerek pazar koşulları, gerekse de mevzuattaki değişiklikler nedeniyle ürün parametrelerinde
yapılacak değişiklikler, tarihsel bazda saklanmakta ve takibi yapılmaktadır. Ürün parametreleri üzerinde yapılacak olan
her türlü değişiklik tarihsel bazda saklandığından, geleceğe yönelik fiyatlandırma ve özelleştirme (teminat / indirim /
asgari prim / kloz / muafiyet / müştereklik / ödeme planı) mümkün olabilmektedir.

5.Poliçe Üretimi

Satış kanallarınca gerçekleştirilen teklif, poliçe ve zeyil işlemleri bu modülde yapılmaktadır. Kullanıcılara verilen yetkiler seviyesinde onay mekanizması otomatik işletilmektedir ve parametriktir.

6.Hasar Yönetimi

İhbar Girişi, ihbardan hasar dosyası oluşturma, dosya işlemlerinin takibi, muallak takibi, mağdur işlemleri, ödeme işlemleri ve rücu takip modüllerini kapsamaktadır.

7.Reasürans Modülü

Parametrik olarak tanımı yapılabilen Kotpar ve Eksedan anlaşmalarına göre reasürans dağıtımları otomatik olarak yapılmaktadır. Anlaşmaların trete dağılım ve komisyon tanımlamaları yapılabilmektedir. Ayrıca ihtiyari reasürans çalışmaları poliçe bazında sağlanmaktadır.

8.Tahsilat Modülü

Üretim kısmından oluşan poliçe ve zeyillerin tahsil edilmesi işlemleri yapılır. Tahsilat işlemi için ödeme yapılacak
poliçenin istenilen taksiti/taksitleri seçildikten sonra çek, senet, kredi kartı, nakit, banka hesabı ile yapılabilir. Ayrıca istenirse girilen toplu ödeme açık olan poliçelere otomatik olarak dağıtılabilmektedir. Sanal POS entegrasyonu sayesinde kredi kartı provizyon işlemleri anlık olarak gerçekleştirilebilmektedir.

9.Muhasebe Modülü

Hesap planının parametrik olarak yaratılabildiği ve yaratılan hesap planına göre fişlerin üretildiği, tüm yasal raporların üretildiği, modüldür.

10.Raporlama Modülü

Raporlama modülü INSURA Yetkilendirme modülünü kullanarak yetkiye bağlı raporlamaya izin vermektedir.

11.Doküman Yönetimi

INSURA yazılımı içerisinde oluşturulmuş bir doküman yönetim sistemidir. Tüm dokümanlara erişim bu modül aracılığıyla yapılır. Poliçeler basıldığı şekli ile bu modül üzerinde saklanmaktadır ve basılmış olan poliçelere erişildiği zaman basıldığı şekli ile erişilebilmektedir. Hasar departmanı tarafından hazırlanan ve hasar dosyalarına eklenen tüm dokümanlar (resim/video..) ve eksper raporları bu modül üzerinden takip edilebilmektedir.

12. Dış sistemler ve Outsource Şirketlere Bağlantı Modülü

Web Serviler ve XML arayüzleri sayesinde Dış Sistemlerin gerek duydukları bilgilerin INSURA tarafından hazırlanmasını ve
servis edilmesini sağlayan modüldür. Acenteler, Hasar Yönetim Şirketleri, Bankalar bu modül tarafından sağlanan servisler ve arayüzler aracılığı ile istedikleri bilgileri otomatik olarak alabilmektedirler.

Yenilikçi ve gelişmiş çözümler, entegre modüller, müşteri ve risk odaklı tasarım.

INSURA, Java 2 Enterprise Edition (J2EE) teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş ve ölçeklenebilir çok katmanlı bir mimari üzerine oturtulmuştur. Bu sayede herhangi bir katmanda yapılması gereken bir dönüşümün diğer katmanları etkileme
riski en aza indirilmiştir. İleride oluşacak olan performans artırımı gereksinimleri ve platform dönüşümü ihtiyaçları da en az maliyet ile karşılanabilmektedir. Uygulamanın dış sistemler ile ihtiyaç duyacağı entegrasyonlar çok katmanlı mimari sayesinde hızlı ve en düşük maliyet ile sağlanabilmektedir. AJAX tabanlı kullanıcı arayüzü ile hem performans hem de kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca birden fazla dili destekleyebilme özelliği sayesinde farklı ülkelerde hizmet veren sigorta şirketleri ile Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu personeli olan sigorta şirketleri için avantaj sağlamaktadır.