icrabisigorta

İCBARİ SİGORTA BÜROSU,YEŞİL KART UYGULAMASI

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu, zorunlu sigorta branşlarındaki bilgileri tek merkezde toplayarak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. İcbari Büro, Azerbaycan’da 2016 yılı başında devreye almayı planladığı Yeşil Kart Poliçe uygulaması ve Yeşil Kart Reasürans Havuzu projeleri için Cybersoft’u seçerek, hem Cybersoft teknolojilerini, hem de Cybersoft Sigortacılık bilgi birikimini projelere aktarmaktadır.
Proje, Cybersoft’un HTML5 geliştirme arayüzü SIDE kullanılarak, JAVA teknolojileri ile gerçekleştirilmiştir. Yeşil Kart uygulaması Azerbaycan’da Yeşil Kart Sistemine dahil olacak olan tüm acenteler tarafından, internet üzerinden kullanılan merkezi bir uygulamadır. Yeşil Kart Reasürans Havuzu, Yeşil kart sistemine dahil olan tüm sigorta şirketlerinin prim ve komisyon hakedişlerinin ve hasar anında paylarına düşen hasar ödemelerinin hesaplandığı bir sistemdir.