hizmetlerimiz

Anahtar Teslim Projeler

Cybersoft'un vermekte olduğu hizmetlerin başında, Bilgi Teknolojileri sektöründe anahtar teslimi yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi gelmektedir. Cybersoft, kuruluşundan bugüne kadar referans listesinde yer alan müşterilerinin büyük bir kısmında "Anahtar Teslimi Projeler" gerçekleştirmiştir.

Bu konudaki deneyimi, Referanslar kısmında detaylı olarak yer almaktadır.

Cybersoft,

 • Tedarik ve müşteri gereksinimlerinin temini
 • Yazılım gereksinim analizi
 • Yazılım tasarımı
 • Yazılım gerçekleştirimi
 • Yazılım testleri
 • Yazılım yaygınlaştırma ve kabulleri

Konularında sürekli iyileştirme metodolojisi ile Anahtar Teslimi Projeler geliştirmektedir. Anahtar teslimi projelerde yoğun olarak Aurora e-İş Geliştirme Platformu kullanılmasının yanısıra J2EE teknolojileri de kullanılmaktadır. Bu sayede, yüksek seviyeli müşteri memnuniyeti ile birlikte tüm projeler, hedeflenen zaman ve bütçe sınırları dahilinde gerçekleştirilir.

Ortak Proje Geliştirme

Cybersoft'un vermekte olduğu hizmetlerden bir diğeri de, kurumların mevcut yazılım kadroları ile birlikte ortak proje gerçekleştirmesidir.

Günümüzde kurumların istekleri; büyüklüklerine, süreçlerinin karmaşıklık derecelerine ve değişen ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.

Bununla beraber projelerin gerçekleştirilmesinde benimsenen birkaç yöntem vardır. Kimi kurumlar kendi BT ekiplerinin yetkinliği sebebiyle, sadece eğitim ve teknoloji danışmanlığı alıp, ihtiyaçlarını kendi yetkinlikleriyle çözmekte, kimi kurumlar ise ihtiyaçlarının tamamını dış kaynak kullanımı ya da hazır paket yazılımları temin ederek çözmeye çalışmaktadırlar.

Bazı kurumlar ise ortak proje geliştirme yöntemiyle hareket edip, yanlarında taşın altına elini sokup, onlarla beraber sorumluluk alacak iş ortakları ile çözümler üretmeyi arzu etmektedir.

Cybersoft ilke olarak, müşterileriyle sorumluluk paylaşımı yaklaşımı çerçevesinde ortak proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bu sayede kurumsal müşteriler;

 • Cybersoft'un teknolojik bilgi birikiminden yararlanırlar.
 • Geliştirilen uygulamanın bakım maliyetlerinde ciddi boyutta tasarruf sağlarlar.
 • Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda esneklik kabiliyetlerini arttırırlar.

Kurumsal müşteriler, çoğu zaman "Ortak Proje" geliştirme hizmeti ile birlikte "Eğitim" ve "Teknoloji Danışmanlığı" hizmetlerini de talep etmektedirler.

BT Danışmanlık

Cybersoft, yaklaşık 15.000 adam/ay'lık uygulama geliştirme ve entegrasyon tecrübesini 300 kişilik uzman kadrosuyla birleştirip, Bilgi Teknolojileri alanının Uygulama Geliştirme ve Entegrasyon Hizmetleri konularında, Türkiye çapında BT Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

BT Danışmanlığı alanının çeşitli konularında faaliyet gösterilmektedir.

Danışmanlık konuları:

 • Proje organizasyonu ve kurulum süreçlerinin belirlenmesi
 • Geliştirme süreçlerinin uyarlanması
 • Proje tanım ve ihtiyaçlarının modellenmesi
 • Uygulamanın modellenmesi ve tasarım süreçlerinin belirlenmesi
 • Mimari altyapının kurulması
 • Mimari yapının kurulum ve konfigürasyon desteği
 • Legacy Sistemlerle entegrasyon ve teknik destek
 • Konfigürasyon yönetimi altyapısının kurulumu
 • Mimari yaklaşım, bileşen temelli ve nesneye yönelik yaklaşım konularında danışmanlık geliştirme desteği
 • Uygulama test süreçlerine danışmanlık
 • Mimari ölçeklenebilirlik, güvenilirlik (robustness) ve yük testlerinin uygulaması konularında süreç danışmanlığı
 • Uygulama migrasyonu ve geçiş süreçlerinde teknik destek
 • Bilgi, Belge ve Süreç Yönetimi Sistemi ürününün büyük çaplı müşterilerde kurulum ve entegrasyon danışmanlığı

Teknoloji Gözetmenliği

Cybersoft; farklı sektörlere yönelik çözümleri içerisinde barındıran bir "Yazılım" firması olmasının yanı sıra, uluslararası arenada ödüllendirilmiş bir ''Teknoloji" firmasıdır. Altına imza atmış olduğu çok sayıdaki başarı hikayesi sayesinde, deneyimlerinden faydalanılmak istenen bir firma konumuna gelmiştir. Bu aşamada Cybersoft, BT Danışmanlığı hizmetlerinin bir uzantısı olarak Teknoloji Gözetmenliği hizmeti de vermektedir.

Teknoloji Gözetmenliği çerçevesinde verilmekte olan hizmetler;

 • Geliştirme süreçlerinin uyarlanmasına yönelik gözetmenlik
 • Proje tanım ve ihtiyaçlarının modellenmesine yönelik gözetmenlik
 • Uygulamanın modellenmesi ve tasarım süreçlerinin belirlenmesine yönelik gözetmenlik
 • Mimari altyapının kurulmasına yönelik gözetmenlik
 • Legacy sistemlerle entegrasyona yönelik gözetmenlik
 • Konfigürasyon yönetimi altyapısının kurulumuna yönelik gözetmenlik
 • Mimari yaklaşım, bileşen temelli ve nesneye yönelik yaklaşım konularında danışmanlık
 • Uygulama test süreçlerine yönelik gözetmenlik
 • Mimari ölçeklenebilirlik, güvenilirlik (robustness) ve yük testlerinin uygulaması konularına yönelik gözetmenlik
 • Uygulama migrasyonu ve geçiş süreçlerine yönelik gözetmenlik
  olarak özetlenebilir.

Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Elektronik İmza

2004 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucunda, elektronik imza, ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.
(bilgi için tıklayınız...)

Elektronik imza tek başına bir uygulama değildir. Elektronik imza sadece bir altyapıdır. Elektronik imza altyapısını gerekli yasal ve teknik düzenlemelerden oluşan bir şebeke gibi düşünebiliriz. Ne uygulamayı altyapı olmadan kullanmak mümkündür, ne de altyapının uygulama olmadan bir faydası vardır.

Bir elektronik imza uygulamasına katılan taraflar şunlardır:

Danışmanlık konuları:

 • Uygulama Sahibi Kurum
 • Uygulama Geliştirici
 • Elektronik İmza Entegratörü
 • Elektronik İmza Hizmet Sağlayıcı
 • Elektronik Sertifika Sahibi

Cybersoft, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile E-imza destekli uygulama geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı Dahilde İşleme Rejimi Projesi

Bilgi Güvenliği Yönetimi

Bilgi kurum için en değerli varlıktır. Bilginin güvenliği en uygun şekilde sağlanmalıdır. Kurumsal yaklaşımda bilginin güvenliğinin sağlanması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu ile gerçekleştirilir.

 • Kuruma özel bilgi güvenliği politikasının oluşturulması
 • Kurumda Bilgi Güvenliği yönetimi için ihtiyaç duyulan yönetim mekanizmalarının oluşturulması
 • Operasyonel Prosedürlerle günlük faaliyetlerin ve görevlerin tanımlanması
 • Farklı seviyelerdeki (Yönetici, Programcı, Bölüm Müdürü, İşletmen) kurum personeline yönelik olarak hazırlanmış bilinçlendirme ve eğitim programları
 • Güvenlik Politikası'nın uygunluğunun ve uygulanmasının denetimi
 • Ağ altyapısının, işletim sisteminin ve uygulama yazılımlarının zayıflık taraması
 • Web tabanlı uygulamaların zayıflıklarının belirlenmesi için sızma testi

Güvenlik Mimarisi ve Teknik Karşı Tedbirler

 • Sistemin mimari yapısı güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
 • Sistem mimarisinin tasarımı
 • Mevcut altyapının düzenlenmesi
 • Karşı tedbirlerin uygulamaya alınması
 • En doğru, verimli, güncel ve ucuz karşı tedbirlerin önerilmesi

Eğitim

Verilen eğitimler, büyük ölçekli kurumsal müşterilerde proje gerçekleştiren yazılım ekipleri için tasarlanmıştır.
Ağırlıklı olarak "Dağıtık Nesne Teknolojileri" konusuna yönelik eğitimler verilmektedir.
Temel olarak eğitimler, proje ekiplerinin, geliştirme sürecinde uygulayacak metodolojilere, programlama dillerine, kullanılacak platformlara ve süreçlere yönelik olarak verilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Nesneye yönelik analiz ve tasarım yöntemleri
 • Tasarım şablonları
 • Nesneye yönelik uygulama geliştirme
 • Java programlama
 • İleri düzey Java programlama
 • AURORA mimari altyapısı ve süreç yönetimi
 • AURORA ile uygulama geliştirme (Örnek Çalışma)
 • eğitimleri verilmektedir.

Eğitimler;

profesyonel yazılım geliştirme mühendisleri ve/veya öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Eğitmenlerin tamamı, verilen eğitim konularında aktif olarak kod geliştirme tecrübesine sahip oldukları için katılımcıların ihtiyaçlarını birebir bilmekte ve her türlü soruya ilk ağızdan cevap verebilmektedirler. İlgili eğitimler, müşteri ihtiyaçlarına göre, BT sektöründeki lider eğitim kurumlarının veya müşterilerin yerleşkelerinde verilmektedir.

The ComputerWorld
Honors 2003


Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin