Elektronik Haciz Sistemi

Cybersoft EHYS Elektronik Haciz Sistemi

e-Haciz, bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) arasında yapılan haciz bildirimlerinin bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlar. Bu bildirimler banka ve GİB tarafında web servislerle iletişim sağlanarak olmaktadır. Giden, gelen bütün paketler nitelikli sayısal imza ile imzalanmakta, böylelikle güvenlik sağlanmaktadır.


Banka – GİB EH-VAP

E-Haciz Sisteminin Anahtarı EHYS (Elektronik Haciz Aktarım ve Yönetim Sistemi)

Cybersoft tarafından geliştirilen Elektronik Haciz Yönetim Sistemi (EHYS) bankaların e-Haciz sistemine dâhil olmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazırlanmıştır. e-Haciz sistemine dâhil olmakla elde edilecek avantajlardan en önemlisi 20,000 tane bildirimin yaklaşık bir dakika gibi kısa bir sürede banka sistemlerine girmesidir.


EHYS İç Yapısı

Bu sistemler EHYS kapsamında veritabanları, dosya sistemleri ve bankanın sağlayacağı FTP ve/veya veri kuyruklarıdır. Banka personeli bu çözümle kendisine gelen haciz bildirimlerini, iptalleri vs. gelişmiş sorgulama ölçütleri ile sorgulayabilmekte, bankanın yazılım geliştiricileri EHYS ' nin, gelen paketleri yazdığı veri kuyruklarından ve/veya FTP sunucusundan gelen paketleri okuyabilmektedir.

Cybersoft e-haciz çözümünde, GİB'in bu sistem kapsamındaki bütün standartları desteklenmektedir.

EH-VAP

Elektronik Haciz Sistemi'nin bankalarla veri alışverişi e-Haciz Veri Aktarım Protokolü (EH-VAP) ile gerçekleşmektedir. EH-VAP güvenli, genişletilebilir, tarafların kimliklerini garanti eden, hata kontrolü içeren ve bunlarla birlikte en kısa zamanda olası en çok verinin taşınmasına olanak sağlayan bir protokoldür. Sayısal imza kullanımıyla işlemlerin inkar edilemezliği sağlanmaktadır. Haciz işlemlerinin başladığı ilk pakette -bloke istek paketinde- sayısal imza yanında bir de şifreleme eklenmiştir. Böylelikle güvenlik sağlamlaştırılmıştır.EHYS Alt Yapısı

Kullanıcılar EHYS kutusuna ağ üzerinden ulaşabilir (Microsoft Internet Explorer 5+ veya Mozilla Firefox web tarayıcılarıyla), ulaşabildikleri her yerden tüm işlemleri yapabilirler. AJAX ile geliştirilen kullanıcı arayüzü, işlemlerin karmaşıklığını en alt düzeye indirerek kullanıcı eğitimi gereksinimini azaltmaktadır. EHYS kurulum, bakım ve destek hizmetleri sorunlarınızı çok çabuk çözecek tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmektedir.


Elektronik Haciz Sistemi - Express

e-Haciz, bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) arasında yapılan haciz bildirimlerinin bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlar. Bu bildirimler banka ve GİB tarafında web servislerle iletişim sağlanarak olmaktadır. Giden, gelen bütün paketler nitelikli sayısal imza ile imzalanmakta, böylelikle güvenlik sağlanmaktadır.

Cybersoft tarafından geliştirilen Elektronik haciz Aktarım ve Yönetim Sistemi-Express (EHYS Express), müşteri sayıları 1000 (bin)’in altında olan bankaların, temel bankacılık sistemleri ile entegrasyon gerektirmeyecek şekilde e-Haciz Sistemi’ne dahil olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu uygulama ile birlikte e-Haciz Sistemi dahilinde; bankanın müşteri protföyünde olan hacizli bir bildirim GİB’den geldiğinde, müşteri listesi EHYS Express tarafından tarandıktan sonra şayet match eden bir kayıt bulunursa SMTP ile mail atılması ve ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, ürün içerisinde; müşterisi olan bildirimlere ait geri bildirimlerin oluşturulması için tasarlanan ekran üzerinden kullanıcı gönderilecek dosya içeriğini oluşturacak bilgileri girebilecektir.

Cybersoft, e-haciz çözümünde GİB’in bu sistem kapsamındaki tüm standartlarını desteklemektedir.

Banka – GİB EH-VAP

EHYS İç Yapısı

EHYS Alt Yapısı

EHYS Express Alt Yapısı