e-defter

e-Defter

e-Defter Uygulaması


Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda

 • oluşturulması,
 • kaydedilmesi,
 • muhafaza edilmesi ve
 • ibraz edilmesini

sağlayan sistemin genel adıdır.

Bu sistemi kullanabilmek için bir e-Defter Uygulamasına
sahip olmak gerekir.

e-Defter Neler Sağlıyor?

 • Kağıt ortamında defter tutmaya gerek kalmaz
 • Kağıt ortamındaki defterlerin noterde tasdikleme işlemine gerek kalmaz
 • Kağıt ortamındaki defterlerin arşivlenmesine gerek kalmaz
 • Maliyetlerde tasarruf sağlanır
 • ‚‚

 1. Noter tasdik masrafı yok
 2. ‚‚

 3. Kağıt masrafı yok
 4. ‚‚

 5. Kağıda yazdırma (print) için sarf malzemesi tüketimi yok
 6. ‚‚

 7. Arşivleme ihtiyacı olmadığı için arşiv alanı maliyetleri ortadan kalkar

e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise “www.edefter.gov.tr “ adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Cybersoft’un e-Defter Çözümleri

Cybersoft e-Defter uygulaması, muhasebe programınızla standart yöntemlerle (veri tabanı, web servis, vb.) entegre olarak , “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerini , GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir, elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilir.

Cybersoft, e-Defter çözümünü iki ayrı alternatifle müşterilerine sunmaktadır:

 • Satın Alma Alternatifi: Ürünün müşteriye satılması ve müşteri lokasyonunda kurularak
  çalıştırılması yöntemi. Lisanslama üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.
 • Kiralama Alternatifi: Ürünün, Cybersoft tarafında kurulu bir Bulut Sistem üzerinden
  kullanılması yöntemi. Burada, aylık ya da yıllık hizmet bedeli şeklinde bir ücretlendirme
  yapılmaktadır.

e-Defter Mimarisi

e-Defter Uygulaması Nasıl Çalışır?

 • Tanım bazlı dönüştürücü ile formattan bağımsız defter verisinin XBRL dönüşümünü gerçekleştirir.
 • Görüntüleyici, XBRL formatındaki e-defter verisinin ve berat dosyalarının (yüklenen ve gelir idaresi tarafından onaylanıp indirilen) görüntülenmesini sağlar.
 • İmzalayıcı modülü imza sunucusu veya applet (Küçük uygulama) kullanarak xbrl dokümanının imzalanmasını sağlar.
 • Berat Hazırlayıcı XBRL formatındaki e-defter verisinin e-defter portaline yüklenecek imzalanmış berat dosyasının hazırlar.
 • XBRL ve Berat dosyalarının indekslenmesi, listelenmesi, arşivlenmesi ve sorgulanması işlevlerini yerine getirir.

Detaylı bilgi için: e-Defter ürün broşürü