cybersoft-2013

e-Fatura, e-Ticaret'in İlk Adımı Oldu

BThaber 21 - 27 Ekim 2013

↓ Ekim 2013

• • •

Sompo Japan Sigorta

↓ Mart 2013

Sompo Japan Sigorta, Elementer Sigortacılık Hasar Modülü Projemizin tasarım toplantısı 28.03.2013 tarihinde Sompo Japan Sigorta Genel Müdürlük Binasında Bilgi İşlem Ekibi ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Cybersoft proje ekibi, geliştirmeye başladığı projede kullanılacak olan teknolojik altyapı ve önyüz geliştirme teknolojisi hakkında bilgilendirme yapmış, analiz çalışmaları baz alınarak hazırlanmış olan hasar veri modeli ve iş süreçleri konusundaki tasarım çalışmasını ilgililere sunmuştur.
• • •

Milli Piyango

↓ Mart 2013Milli Piyango İdaresi, Bilgisayar Donanımı, Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Kurulumu ve Yazılımı Projemizin
kabul işlemleri tamamlandı. Proje kapsamında geliştirilen yeni ERP altyapısının devreye alma süreci Mart ayında tamamlanacak.

• • •

Artık Cybersoft, bilişim danışmanlığı’nda
yetkili danışman firmalardan biri

↓ Ocak 2013

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Vizyonunu "10 yılda 10 dünya markası yaratmak" olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından "yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından" satın alacakları giderleri , %50 oranında desteklenmektedir. Cybersoft, Bilişim Danışmanlığı alanında "yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından" biri olarak Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için hazırdır.

• • •