cybersoft-2011

17 Ülke Cybersoft'un Geliştirdiği Yazılımı Kullanacak

↓ Kasım 2011
software
Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları'nı Ülkemizde Yürüten Ulusal Ajans için geliştirdiğimiz TURNA isimli yazılım Avrupa'nın en kapsamlı ve elektronik ortamda en çok başvuru olanağı sunan yazılımı oldu.
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
T.C. AVRUPA BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
• • •

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI;

“TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ VE e-BELGE” Cybersoft ile gerçekleştirecektir.

↓ Kasım 2011
T.C. Ekonomi Bakanlığı , 08/06/2011 tarih ve 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bünyesine aldığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olan bilgi sistemlerini, kurumun bilişim alt yapısına uygun hale getirmek için 27.10.2011 tarihinde ihaleye çıkmıştır. İhale firmamız tarafından kazanılmış ve 14.11.2011 tarihinde kurumla sözleşme imzalanmıştır.

Proje kapsamında
 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olan Teşvik Bilgi Sistemi , Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ve farkı veritabanlarında çalışan diğer uygulamalar, kurumun alt yapısına uygun olarak ortak bir veritabanında birleştirilerek, çok katmanlı, web tabanlı yazılım mimarisi kullanılarak günümüz teknolojisine uygun şekilde geliştirilecektir.
 • Firmalar, internete bağlı herhangi bir bilgisayar ile belge başvurusu ve takibi yapabilecektir. Ayrıca alınan belge ile ilgili her türlü revize, iptal ve kapatma müracaatı da elektronik olarak yapılabilecektir.
 • Belge müracatı ve değerlendirilmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon sağlanacaktır.
 • ORACLE BI ile idarenin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyacağı raporlar geliştirilecektir.
Proje sonunda kurum
 • bilgileri, detaylı, güvenilir ve hızlı olarak elde edebilen, aynı zamanda dış sistemlerle entegre olarak işleyen, ileri teknolojilerle geliştirilmiş bir bilgi yönetim sistemi;
 • iş süreçlerinde gözlenebilir bir hız artışı;
 • zamanında ve doğru karar verme desteği
kazanımlarını elde edecektir.
• • •

LIGHTHOUSE 2012

Kalite ve İletişim Yönetim Sistemi Çözümleri

↓ Ocak 2011
Lighthouse 2012 Kalite Yönetim Sistemi... Cybersoft Kalite Yönetim Sistemi Çözümleri tamamen yenilenen altyapısı ve yeni yüzüyle 2012’de sizlerle...
LIGHTHOUSE 2012, kurumunuzun verimliliğini ve etkinliğini arttırmayı amaçlar. Günümüzün en önemli kaynağı olan bilgiyi tek elden yönetmenizi sağlar, bilgi karmaşıklığına son verir. LIGHTHOUSE 2012, kullandığı web tabanlı teknolojiler ile kullanıcılarına yerleşke sınırı olmayan özgür çalışma ortamı sunar. Çoklu dil desteği farklı kültürlerle iletişiminizde size anahtar olur.

Rol tabanlı yetkilendirme sistemi kullanan LIGHTHOUSE 2012, sisteme farklı seviyelerde ve yetkilerde giriş sağlayarak kurumsallaşmanızı destekler. Veri doğrulama sürecinde, elektronik imza ile size zaman kazandırır. Bürokrasinin hantallığından arındırır, işlerinizde üretkenliğini destekler.

İletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE 2012, elektronik doküman ve iş akışı için hazırlanmış bir yazılımdır. Bu şekilde birden fazla standartla çalışmak isteyen kurumların süreç uygunluğu takibi otomasyon dahilinde olası hale gelmiştir. Ayrıca geliştirilen araçta popüler olan ISO9001:2000, CMMI, ISO12207, ISO/IEC15504 standartlarına uyumlu süreç tanımları da bulunmaktadır. LIGHTHOUSE 2012, dokümanların hazırlanmasından imzalanmasına kadar olan akış sürecini yönetir. Sistem üzerinden detaylı arama yapabilmenize olanak sağlar. Otomatik raporlama ve dokümanların eski revizyonlarına ulaşım imkanı verir.

Ayrıca, LIGHTHOUSE 2012 ile denetim ve uygunsuzlukların takibini yapabilir, süreçleri izleyebilirsiniz. Personelinizi alınan karar ve yapılan değişikliklerden e-posta yoluyla haberdar edebilirsiniz. Kağıt tüketiminizi önemli ölçüde azaltan sistemin entegrasyonu da son derece kolaydır.

Bulut teknolojisi üzerinde kullanıma açılacak olan LIGHTHOUSE 2012’yi dilerseniz kendi sunucularınız üzerinde de kullanabilirsiniz. Bu yeni teknoloji sayesinde LIGHTHOUSE 2012, sizi ekstra sistem gereksinimlerinden ve donanım sorunlarından kurtarır, zamanınızı daha verimli kullanmanıza olanak sağlar.

Temel amaç:
 • Kurumsal bilgi yönetimini sağlamak,
 • Yazılım süreçlerinin birbirleriyle ilişkisini tanımlayıp, yönetilmesini kolay ve izlenebilir hale getirmek,
 • Yazılım yönetim ve mühendislik süreçleri arasında farklı roller ve bakış açılarından doğan verimsizlik problemini çözmektir.
Sunduğu hizmetler
 • Doküman Yönetim Sistemi
 • İç Denetim Yönetimi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Yönetimi
 • Süreç & Prosedür Yönetimi
 • Denetim Yönetimi
 • Kalite Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Bilgi İletişim Yönetimi
 • Personel Bilgi Yönetimi
 • Satış Takip
• • •

Cybersoft, İş Zekası Çözümlerinde müşteri portföyünü genişletmeye devam etmektedir..

↓ Ekim 2011
Günümüzde gelişen teknoloji , otomasyon sistemlerinin belirli bir olgunluğa erişmesi ile , kurum ve kuruluşlarda veri miktarı giderek artmaktadır. Artan bu veriler ile, veri yönetimi, verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilecek yeteneğe ulaşmanın önemi de artmaktadır. Bu önemin farkına varan kamu ve özel sektör kuruluşları iş zekası çözümlerine yatırım yapmaktadırlar. İş zekası araçları, son kullanıcıların bilgiye erişmesi, analiz etmesi ve elde ettiği sonuçları kurum içi ya da kurum dışındaki kişi ya da iş birimleriyle paylaşabileceği kolay kullanımlı araçlar sunmaktadır. İyi bir iş zekası çözümü için başarılı bir iş zekası aracı ile birlikte, kurum içerisinde diğer bilgi işlem teknolojilerine hakim , vizyon sahibi uzman bir ekibe sahip olmak gerekmektedir. Türkiye iş Zekası Pazarında önemli bir paya sahip olan SAP ile teknolojik bilgi birikimi ve uzman kadrosundan gelen gücünü birleştiren Cybersoft, iş zekası çözümlerinde kamuda ve özel sektörde bir çok kurumun tercihi olmaya başlamıştır. Cybersoft , Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,PTT ‘de gerçekleştirdiği başarılı iş zekası çözümlerine , ODTÜ, TAİ ve T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nü de ekleyerek iş zekası çözümlerinde sektörde söz sahibi olmuştur. SAP BusinessObjects ürünü , kurumlardaki gerek anlık raporlama, gerekse analiz raporlarının hızlı, kolay bir şekilde alınmasını sağlamaktadır. BusinessObjects içerdiği araçlar ile kurumlar için uçtan uca bir raporlama ve analiz çözümü sunmaktadır. WebIntelligence ile anlık raporlar alınabilmekte, Liveoffice ile tüm raporlama platformu Excel, Powerpoint gibi ofis araçlarına entegre olabilmektedir.. Ön tanımlı formatlı raporlar için Crystal Reports ürünü, kurumlara geniş bir kullanım alanı sunar. Yöneticilerin rakamlardan arındırılmış, görsel eklentiler ile hızlı bir şekilde verileri izlemesi ve detaylarını inceleyebilmesi için Dashboard Designer oldukça geniş bir kütüphaneye sahiptir. Oluşturulan tasarımlar, tek bir tık ile mobil platformlarda yayınlanabilmektedir.. Cybersoft , kurumların sahip olduğu teknolojik altyapıyı gözönüne alarak , ihtiyaçları en iyi şekilde analiz ederek, SAP Business Objects 'i en doğru konfigurasyon ve mimari ile kurumun bilgi işlem alt yapısına entegre etmektedir. Ayrıca verdiği danışmanlık hizmetleri ve eğitimler ile, ürünün kurum içerisinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
• • •

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

ODTU, dokuman yönetim sistemi genişletme ve ek fonksiyonlar projesine Cybersoft ile düğmeye basmistir.

↓ Ağustos 2011
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Doküman ve Evrak Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları (EDYS) Projesinin bakım ve iyileştirme çalışmasını Cybersoft ile geliştirecektir. EDYS kaynaklı problemlerin giderilerek güncellemelerinin yapılmasını ve yeni sürümleri çıktıkça EDYS'nin yeni sürüme yükseltilmesini sağlayacaktır. Mevzuatlarda ya da Yasa gereği bu konuda tanımlanan yeni mevzuatlarda yapılacak degisikliklerin uyarlanmasını sağlayacaktır.
 • TSE 13298 standardı
 • Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Elektronik _imza Kanunu
 • Standart Dosya Planı
 • Haberlesme Kod Sistem


"T.C Başbakanlık Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller” hakkındaki yönetmeliğe göre evrakların nasıl olması gerektigi kısımları ve Evrak/Form sablonları ona göre degiştirilecektir. Dokümanların taranarak ya da taranmadan sisteme aktarılan yaygın kabul görmüs formatlardaki (.tif,.tiff,.jpeg,.png,.pdf vs.) resim dosyalarının OCR isleminden geçirilerek indekslenmesi için sistemle entegre çalısan, 25.000 sayfa/ay tarama lisansına sahip OCR yazılımı içerecektir.
• • •

Milli Piyango İdaresi,

“Bilgisayar Donanımı, Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Kurulumu ve Yazılımı”nı Cybersoft ile birlikte geliştirecektir.

↓ Ağustos 2011
Milli Piyango İdaresi, “Bilgisayar Donanımı, Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Kurulumu ve Yazılımı”nı Cybersoft ile birlikte geliştirecektir. Milli Piyango İdaresi, Genel Müdürlüğünün ve Şubelerinin elektronik altyapısının yenilenmesi, mevcutların güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 26 Temmuz 2011 tarihinde ihaleye çıkmış ve ihalede en avantajlı teklifi veren Cybersoft firması, “Bilgisayar Donanımı, Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Kurulumu ve Yazılımı” projesini yapmayı üstlenecek yüklenici firma olarak seçilmiştir. Yazılım, donanım ve alt yapı işlerini içeren komple bir sistem olarak öne çıkan bu projenin kapsamı,
 • Ankara’da bir Merkezi Sistem kurulması,
 • Türkiye’nin 18 değişik ilinde toplam 30 ayrı lokasyonda alt yapısı kurulacak olan İdare ve Satış Merkezleri için gerekli olan donanımların temin edilmesi,
 • Sistemin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi,
 • Gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Garanti, destek, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi
olarak belirlenmiştir.
Projenin süresi, garanti ve bakım hizmetleri de dahil olmak üzere yaklaşık 3 yıl olarak belirlenmiş olmasına rağmen Cybersoft’un kurumsal ölçekli çözümlerdeki geçmiş tecrübelerinin yardımıyla daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Bu sayede, Cybersoft ve Milli Piyango, Kamu’da örnek gösterilecek bir projeye imza atmış olacaklardır.
• • •

EuropeAid/130843/D/SER/TR-2

“Lot 2: TURNA Bakım ve İyileştirme Projesi – Web tabanlı Çevrim ici Proje Yönetim Sistemi” ihalesi firmamız tarafından kazanılmıştır.

↓ Temmuz 2011
software 2008 yılında firmamız tarafından geliştirilen TURNA projesi 2009 yılının ilk yarısında devreye alınmıştır. İlk aşama olarak adlandırılan bu aşamada Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına başvuracak kişi veya kurumların başvurularının alınması, alınan başvuruların dış uzmanlar tarafından internet ortamında değerlendirilmesi ve bu kapsamda eğitim başvurularını, programların yaşam döngüsünü ve bütçesinin izlenebilirliğini sağlayacak uygulamalar geliştirilmiştir. Projenin 2. (ikinci) aşaması yine firmamız tarafından geliştirilmiştir. Proje kapsamında temel olarak yararlanıcı boyutu eklenerek, online olarak alınan ara / final raporların değerlendirmelerinin de sistem üzerinden yapılabilmesi, birinci aşamada pdf formatında alınan formların html olarak görüntülenmesi ve güncellenebilmesi, değerlendirici iş yönetimi sisteminin geliştirilmesi, Dış Uzman Başvuru Değerlendirme Sistemi ile Bütçe Hesaplamaları ve Kontrollerinin eklenmesi gerçekleştirilmiştir. TURNA projesi 2009 yılından bu yana kurum tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca 2011 yılında İsveç Ulusal Ajansının talebinin üzerine İsveç Üniversiteleri Erasmus IP başvurularını sistem üzerinden almıştır. Projenin bakım ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi, yeni modüller eklenmesi , mobil uygulamalar, görsel raporlama gibi özellikler eklenmesi amacı ile kurum EuropeAid/130843/D/SER/TR-2 “Lot 2: TURNA Bakım ve İyileştirme Projesi – Web tabanlı Çevrim ici Proje Yönetim Sistemi” ihalesine çıkmıştır. İhale firmamız tarafından kazanılıp, 01.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
• • •

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hakedişlerini sayısal imza ile gerçekleştirecek.

↓ Haziran 2011
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü , 13.10.2010 tarihinde kurum içerisinde paylaşılan iş süreçlerinin, bilgi kaynaklarının, dokümanların ve kayıtların merkezileştirilmesi için kurumun bütün doküman/evrakları ile ilgili işlemlerinin elektronik ortamda yaratılması, iş akışlarındaki iş süreçlerinin yönetilmesi, saklanması ve arşivlenmesi amacıyla Cybersoft tarafından gerçekleştirilen Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi projesini devreye almıştır. Kurum, projenin devamı niteliğinde ERP modüllerinde hakediş işlemlerine ait dokümanların ,EBYAS ortamına üst verilerle birlikte aktarılması, imzalanabilir formata dönüştürülmesi, 3.Şahıs veya firma yetkililerine bu dokümanların web üzerinden elektronik imza ile imzalattırılması ve imzalı dokümanın EBYAS tarafında hazırlanacak akış/akışlara alarak arşivlenmesini sağlamak amacıyla Hakediş E-Imza Modülünü devreye almak için çalışmalara başlamıştır.
• • •

SAP INSIDE TRACK 2011 ANKARA

↓ Mayıs 2011
SAP Inside Track Ankara 2011 Cybersoft sponsorluğunda 7 Mayıs‘ta ODTÜ Teknokent’te gerçekleşti.
SAP uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda teknolojideki gelişmeler, tecrübeler ve mevzuat değişiklikleri gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı. Konu sınırlaması olmaksızın serbest formatta yapılan bu toplantı internet üzerinden canlı olarak yayınlandı ve sanal ortamda yurt içi ve yurt dışından da etkileşimli olarak takip edildi. Etkinlik fotoğrafları
• • •

Başbakan, Cybersoft'un da dahil olduğu 87 şirkete Ar-Ge belgesi verdi

↓ Şubat 2011
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi kuran 87 firmaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katıldığı bir törenle ‘Ar-Ge Merkezi Belgesi’ verildi.Otomotivden bilgi ve iletişim sektörüne, savunma sanayisinden bankacılığa kadar 13 sektörde 12 bin 600 Ar-Ge çalışanı proje ile istihdam ediliyor.

Sertifika ve Belgeler

Başbakan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesinin bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. ABD'de GSMH'dan Ar- Ge'ye ayrılan pay 2.6, Japonya'da 3.2, Avrupa'da ise bu oran 1.3 oldu. Türkiye'de ise biz göreve geldiğimizde bu oran 0.48'di. Biz bunu 0.85'e yükselttik. Hedefimiz yüzde 2'ye yükseltmek" şeklinde konuştu. Erdoğan, hayal denilen pek çok projeyi kısa sürede gerçekleştirdiklerini, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin öncelikli hedefleri olduğunu sözlerine ekledi. (Kaynak: Sabah 27.02.2011)
• • •

Metro Group e-Fatura Bilgilendirme Toplantısı

↓ Ocak 2011
e-Fatura Projesini Cybersoft ile birlikte yürüten ve bünyesinde Metro Grosmarket, Real Hipermarketler ve Media Markt şirketlerini bulunduran Metro Group, e-Fatura Uygulaması hakkında kendi tedarikçilerini bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere 20 Ocak 2011 tarihinde Holiday Inn İstabul Airport Otel’de bir toplantı düzenledi.

Cybersoft 2011Cybersoft 2011Cybersoft 2011Cybersoft 2011
• • •

CMMI Level III

↓ Ocak 2011
Cybersoft, Bilgi ve Teknoloji Grubu ve Summit Process Engineering tarafından 17 Aralık 2010 tarihinde tamamlanan "SCAMPI Class A" değerlendirmesi sonucunda CMMI Seviye 3'e uygun bulundu. Summit Process Engineering - Wayne Littlefield liderliğinde gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Cybersoft, CMMI Seviye 3 uyumluluğunu belgelendirerek yazılım kalitesindeki iddiasını bir kez daha ortaya koymuş oldu. CMMI Seviye 3 gerekliliklerinin karşılanmasında Cybersoft tarafından geliştirilen ve tüm projelerde kullanılan LIGHTHOUSE Yazılım Süreç Yönetim Sisteminden yararlanıldı.
Cybersoft 2011Cybersoft 2011Cybersoft 2011Sertifika ve Belgeler