cybersoft-2009

BT Haberde

Cybersoft V@Wcore Temel Bankacılık Sistemi
↓ Kasım 2009

BT Haber dergisinin 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak sayısının Finans ekinde Cybersoft tarafından geliştirilmiş olan V@Wcore Temel Bankacılık Ürünleri'nin tanıtımı ve geliştirildiği teknolojiler ile ilgili bir haber yer alıyor.

Haberde V@Wcore Temel Bankacılık Sistemi'nin, Türkiye'de bankacılık sistemi denildiğinde tüm bankacılık modüllerini içeren ve tek bir platformda sunan en kapsamlı çözüm olduğundan bahsediliyor. Ayrıca, Cybersoft Finansal Ürünler Ailesinde, temel bankacılık ürünlerine ek olarak; kartlı sistemler ve ATM uygulamaları, aracı kurum otomasyonu ve bankaların ihtiyaç; duydukları finansal arayüzler de bulunuyor.

CYBERSOFT BT HABER Finans Eki Yazısı (PDF)

• • •

Bilgi Çağı

Cybersoft ile e-Devlet çağ atlıyor
↓ Nisan 2010

http://www.bilgicagi.com/YaziDetay.aspx?ArticleID=2329

Türkiye’de vergiyle ilgili her şey doğrudan ya da dolaylı olarak Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’nin (VEDOP) sisteminin parçası haline geldi. Cybersoft’un çalışmaları sonucunda e-Fatura sistemi de hayatı kolaylaştırıyor. E-Devlet anlayışı “kağıtsız ofis” konseptiyle birleşerek vatandaşların hizmete daha kısa sürede erişmesini sağlıyor.

Artık tüm dünyada devletlerin kamu hizmetlerine bakışı değişiyor. Elektronik yoldan vatandaşlara sunulan hizmetlerin yelpazesi genişledikçe kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki mesafeler de kısalıyor. Türkiye’nin e-Fatura kavramı ile tanışması aslında 2007 yılına dayanıyor. Bu dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’nin (VEDOP) kapsamında geliştirilen ilk e-Fatura sisteminin çalışmaları başladı. Bu sistem, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Cybersoft firmasının Elektronik Fatura Yönetim Sistemi (EFYS) projesine sayesinde çalışıyor. Cybersoft Proje Koordinatörü Özgür Tüfekçi EFYS’nin uygulamada e-Fatura kullanımı üzerinde çok ciddi yenilikler getireceğini söylüyor. 1998 yılında başlayan VEDOP, geçtiğimiz Mayıs ayında, üçüncü aşamasının da devreye alınmasıyla birlikte tamamlanmış oldu. Bu dev proje sayesinde Türkiye genelinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı toplam 1.176 birim, merkezi bir elektronik yönetim altında tam otomasyona geçti. Sadece kurum içi kullanıcı sayısı 40 binin üzerinde olan bu sistem aracılığıyla, Türkiye’deki tüm gerçek ve tüzel vergi mükellefleri artık vergi işlemlerini İnternet üzerinden yapabiliyorlar. Uzun zamandır eChallanges Konferanslarını takip eden Cybersoft adına Özgür Tüfekçi bu yıl konferansa katılacak ve bu proje hakkında bilgiler verecek.

E-teknoloji ve uygulamalarında sizce Türkiye çağın neresinde yer alıyor?

Bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ile kamu kurumlarının ortak çalışmaları; geçen 10-15 yıl içinde Türkiye’de çok önemli adımlar atılmasını sağladı. Özel sektör kuruluşları, bünyesi içinde teknolojiden faydalanma konusunda zaten küresel yaklaşımları daha çabuk yakalama şansına sahipti. Ancak gelişen bilgi teknolojileri sektörü ile birlikte artık kamu kurumları da çok sayıda orta ve büyük ölçekli bilgi teknolojileri projesini hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Artık tüm dünyada devletlerin kamu hizmetlerine bakışı değişiyor. Elektronik yoldan vatandaşlara sunulan hizmetlerin yelpazesi genişledikçe kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki mesafeler de kısalıyor. Bugün ülkemiz de belli kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması konusunda son derece başarılı örneklere sahip. Devlet, gün geçtikçe vatandaşların memnuniyetini sağlamaya yönelik yeni hizmetler üreterek; ülke genelindeki iş hacmine de büyük katkı sağlıyor. Eskiden günlerce süren evrak trafiğiyle gerçekleştirilebilen birçok işlem, şimdi aynı gün içinde tamamlanabiliyor. Cybersoft olarak bu başarı öyküsünde pay sahibi olduğumuz için biz de çok mutluyuz.

Türkiye’de e-Devlet yeterince kullanılıyor mu?

“E-Devlet” ile aslında geniş bir olgudan bahsediyoruz. Bu kapsamda, kamudan vatandaşlara hizmetler ve kamudan kamuya yapılan işlemlerini kolaylaştıran uygulamalar var. Konuyu e-Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetler açısından değerlendirmek daha ilgi çekici olacaktır.
E-Devlet hizmetleri kapsamında kamu sektörü için gerçekleştirdiğimiz çok sayıda proje olmasına rağmen, Türkiye’de e-devletin geldiği noktayı biz, neredeyse firmamızla yaşıt sayabileceğimiz ve Cybersoft olarak altına imza atmaktan büyük gurur duyduğumuz Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’nin (VEDOP) gelişimi ve ülkemize kattıklarıyla birlikte ele alıyoruz. 1998 yılında başlayan VEDOP, geçtiğimiz Mayıs ayında üçüncü aşamasının da devreye alınmasıyla birlikte tamamlanmış oldu. Bu dev proje sayesinde Türkiye genelinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı toplam 1.176 birim, merkezi bir elektronik yönetim altında tam otomasyona geçti. Sadece kurum içi kullanıcı sayısı 40.000’in üzerinde olan bu sistem aracılığıyla, Türkiye’deki tüm gerçek ve tüzel vergi mükellefleri artık vergi işlemlerini İnternet üzerinden yapabiliyorlar. Türkiye’de vergiyle ilgili her şey doğrudan ya da dolaylı olarak bu sistemin parçası haline geldi. VEDOP kapsamında sunulan hizmetlerin çeşitliliğiyle bir yanda, vatandaşların önündeki bürokratik zorluklar en aza indirilirken, diğer yanda vergiye gönüllü uyum da büyük ölçüde artmış durumda. Zaten projenin temel hedefi de bunu sağlayabilmekti ve VEDOP bu konuda hem ülkemiz, hem de şirketimiz adına çok değerli bir başarı öyküsü oldu.
eChallenges 2009 Konferansı’nda tanıtacağınız e-Fatura sistemi nasıl ortaya çıktı?

Türkiye’nin e-Fatura kavramı ile tanışması aslında 2007 yılına dayanıyor. Bu dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte VEDOP kapsamında geliştirdiğimiz ilk e-Fatura sisteminin çalışmaları başladı. Bizim Konferans’ta detayları ile sunacağımız Elektronik Fatura Yönetim Sisteminin (EFYS) temelinde de bu çalışma var. Ancak EFYS, uygulamada e-Fatura kullanımı üzerinde çok ciddi yenilikler getirecek.

Projenin getireceği bu yenilikler nelerdir?

Bugün ülkemizde telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren beş büyük firma tarafından kullanılmakta olan e-Fatura sistemi, faturaların kağıt olarak üretilen birinci kopyalarının; göndericiden alıcıya güvenli bir şekilde ve e-imzalı olarak iletilmesi ve ikinci nüshalara ait belli bilgilerin de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veritabanında saklanması üzerine kurulu. Dolayısıyla bu sistem daha ziyade bir “e-fatura kayıt sistemi” olarak düşünülebilir. İlk aşamada bu altyapının geliştirilmesi ile Türkiye’de e-fatura konusunda gerek yüksek sayıda fatura düzenleyen kurum ve kuruluşlar; gerekse de vatandaşlarımız arasında önemli bir farkındalık oluştu. Konferans’ta detaylarını aktaracağımız ikinci aşama, yani EFYS ile belirlenen hedef ise; bu sistemi evrensel bir finansal mesajlaşma protokolü ve standart bir veri aktarım modeli ile birlikte geliştirerek; “ikinci nüsha”ları tamamen ortadan kaldırmak. Göndericiden alıcıya giden mesaj paketleri içerisindeki faturalara ait gerekli tüm bilgiler, mesajlar Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden geçtiği için İdare tarafından otomatik olarak saklanacak. Böylelikle, her iki taraf için de faturaları kağıt ortamında saklama ve gerektiğinde ibraz etme mecburiyeti sona erecek. Kanuni düzenlemelerin de tamamlanması çok yakın bir tarihte faturalara ait elektronik kayıtlar Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanunlarımız nezdinde geçerli ve yeterli olacak.

Böyle bir projenin önemi nedir?

Türkiye’de her yıl ortalama 444 milyon 600 bin fatura, kağıt ortamında oluşturuluyor. Birinci ve ikinci kopyaların basılması, dağıtılması ve saklanmasına ait toplam maliyet ise yılda yaklaşık 244 milyon 530 bin TL’yi buluyor. Faturaların yazdırılması, saklanması ve postalanmasına ilişkin maliyetlerde dikkate alındığında, toplam maliyetin katlanacağını tahmin etmek zor değil. Bu maliyetin düşürülmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor. Elektronik Fatura Yönetim Sisteminin önemi ve temel amacı da bu yükü hem devlet, hem de vergi mükellefleri için olabildiğince azaltmak ve faturalama işlemlerini kolaylaştırmak olarak özetlenebilir. Küresel açıdan bakıldığında da bu ve benzeri akımlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Günümüzde dünya, hem küresel mali krizin hem de küresel ısınmanın etkisi altında. Dolayısıyla bu konuda hem ekonomik açıdan, hem de ekolojik açıdan tatmin edici çözümler bulmak zorundayız. “Zorundayız” diyorum; çünkü biz bunu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak da görüyoruz. Cybersoft’un Ar-Ge projelerinin birçoğu da yine bu temele dayanıyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da kamu kurumları, özel sektör ve akademik kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir organizasyon ile tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Elektronik Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemimiz “Hypatia” da aynen EFYS gibi “kağıtsız ofis” temasını temel alıyor. Bu sayede biz de, müşterilerimize teslim ettiğimiz her ürünle aynı zamanda çok sayıda ağacın da yerinde kaldığını bilmenin huzurunu yaşıyoruz.

E-teknoloji ve uygulamalar konusunda toplumsal bilinç ve gelişim için neler yapılmalıdır?

E-Devlet, bilgi teknolojilerinin kullanımı sayesinde, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, vatandaşı ve kurumları (özel ve/veya kamu) ile elektronik ortamda iletişimde bulunarak verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlayacak bir yeniden yapılanma modeli olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde değerlendirildiğinde iki unsur ön plana çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri uygulamaları niteliksel ve niceliksel olarak artırılmalı ve toplum içerisinde tüm kesimler tarafından kullanımı desteklenmelidir. Bilgi teknolojileri uygulamalarının niteliksel ve niceliksel olarak artırılması bu teknolojilerin baş tedarikçisi olan özel sektörün de desteklenmesini gerektirir. Yazılım sektörü özelinde kamu tedarik yöntemlerinin iyileştirilmesi, salt maliyet odaklı olmayan, ürün/hizmet niteliklerinin de değerlendirildiği bir yaklaşım izlenilmesi başarılı, zamanında tamamlanan kamu bilgi teknolojileri projelerinin sayılarını artıracaktır. Bu bağlamda, farklı amaçlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kuruluş amaçları dışında bulunan hizmet işlerinde özel sektörle rekabet girmesi ve hatta doğrudan teminle kamudan iş alması, sektörün gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ne yazık ki hazırlanan “E-Devlet Ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı” bu görüşü destekler niteliktedir. Diğer birçok teknolojiden farklı olarak, e-Devlet, e-ticaret, e-eğitim gibi alanlarda üretilen teknolojinin hedef kitlesi toplumun tamamıdır. Bu nedenle, bu alanda geliştirilen proje ve ürünler ancak toplumun tüm kesimleri tarafından kullanıldıkları durumda anlam kazanırlar. Özellikle son on yıl içerisinde, Türkiye’de geliştirilen “e” uygulamalar sayesinde, toplumumuz bu alandaki gelişimi pratik biçimde kullanmaya başladı. Bu hizmetlerin altyapı, soyso-ekonomik durum ve eğitim eksikliği nedenleriyle toplumun bütününe yayıldığını henüz söyleyemesek de gelişim hızımız ile bu mesafeyi yakın gelecekte kapatacağımıza inanmaktayız. 2010’da 15. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız Cybersoft’un kapısından çalışanlarımızın her sabah keyifle girip; günün sonunda faydalı şeyler üretmenin huzuruyla çıkmaları da bizim için bunun en büyük kanıtıdır.

Yazının bulunduğu sayı: Ekim 2009 / Sayı 62 / Başarı Öyküsü

• • •

İstanbul Call Center Awards 09

↓ Ekim 2009

Bürokrasiyi azaltmak ve mükellefin sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Maliye Bakanlığı’nın çağrı merkezi hedefine ulaştı.
Cybersoft'un geliştirdiği VEDOP 3 projesinin içerisinde bir alt proje olan Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İletişim Merkezi (VİMER), İstanbul’da düzenlenen 4. İstanbul Çağrı Merkezi Ödülleri 2009 töreninde 3 farklı kategoride ödül almaya hak kazandı.

IMI conferences tarafından 11 farklı kategoride düzenlenen ve 27 Ekim 2009’da dağıtılan ödüllerde Vergi İletişim Merkezi, “Juri Özel Ödülü”, “En Övgüye Değer Çağrı Merkezi Yöneticisi” ve “En İyi Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi” kategorilerinde birinci oldu.Ödül Töreninden Görüntüler:


• • •

ONDOKUZUNCU eChallanges Konferansı

↓ Ekim 2009

Bu yıl ondukuzuncusu düzenlenen uluslararası eChallanges Konferansı (e-2009), 21-23 Ekim tarihleri arasında Istanbul’da gerçekleştirildi.

Her yıl farklı ülkelerden kamu, özel sektör ve akademik kurum temsilcilerini, BT alanındaki bilgi birikimleri ve başarı öykülerini paylaşmak üzere biraraya getiren bu etkinlik, Avrupa Komisyonu tarafından destekleniyor. Konferanslar, özellikle eDevlet, Birlikte Çalışılabilirlik, Güvenlik ve Kimlik Yönetimi ve Mobil Uygulamalar gibi alanlarda en son gelişmelerin ve ülkelerin uygulama örneklerinin tanıtılması açısından da önem taşıyor.

AR-GE alanında gerek ulusal, gerekse uluslararası etkinlikleri yakından takip eden ve bu alanda yayın ve projeleri ile sektöre katkı sağlamayı ilke edinen Cybersoft da Konferansta 3 sunum ile yeraldı. Bunlara ek olarak Cybersoft tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı için geliştirilen Elektronik Fatura Sistemi de, projenin yöneticisi ve Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Grup Başkanlarından Sayın Arif YILDIRIM tarafından tanıtıldı. Ardından Cybersoft Proje Geliştirme Ekibi Lideri Ahmet ALP tarafından, eFatura ile ERP Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği’nin esasları sunuldu.

Konferansın ilgi uyandıran bir başka oturumunda Cybersoft Projeler Koordinatörü Özgür TÜFEKÇİ, katılımcılara Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında bir uluslararası AR-GE projesi olan ReDSeeDS’i tanıtırken, Cybersoft’un genç ve dinamik Kalite Grubu Yöneticisi Mustafa Halil YILDIZ da, Kantatif Yazılım Süreç Yönetimi konusunda ekibi ile birlikte edindiği deneyimleri, Cybersoft Optimize Metrik Belirleme Sistemi kapsamında sundu.


Konferanstan Sunumlar:


eChallenges_e2009 (PDF)
eChallenges_ref_60 (PDF)
eChallenges_e2009_ref_79 (PDF)


Konferanstan Görüntüler:


• • •

"Cloud Computing & Virtualization" semineri düzenlenmiştir

↓ Nisan 2010

14 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 18:30’da Cybersoft Ankara Teknokent ofiste Tarkan Eyerci tarafından "Cloud Computing ve Virtualization" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Sanallaştırma tipleri, faydaları, çözümlerinin anlatıldığı ve internet tabanlı hesaplamalar için kullanılan sistem mimarilerinin bahsedildiği sunuma katılım oranı da yüksek olmuştur.

Seminer Sunumu:

Cloud Computing and Virtualization (PDF)

• • •

CYBERSOFT, SGS A.Ş. tarafından ISO/IEC 27001’e uygun bulunmuştur.

↓ Ocak 2009

Cybersoft, SGS A.Ş. tarafından 16 Ocak 2009 tarihinde tamamlanan denetim sonucunda ISO/IEC 27001’e uygun bulunmuştur. Şirketimiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin genel ihtiyaçları, iletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE tarafından karşılanmaktadır.

ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• • •

Vergide e-tahsilat ve e-haciz dönemi

↓ Nisan 2010
Vergi Daireleri Otomasyon Projesi'nin 3. aşamasının da ay sonunda devreye girmesiyle birlikte
vergiyle ilgili bütün işlemler artık elektronik ortamda yapılacak ve takip edilecek.


2007 yılı Temmuz ayında başlanan ve 99 milyon dolarlık ihale bedeli olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)-3'le ilgili çalışmalar tamamlandı. Yeni sistem bu ayın sonlarında uygulamaya konulacak ve vergi sistemiyle ilgili elektronik altyapı da tamamlanmış olacak. Vergi dairelerinin web tabanlı on line çalışmasını sağlayacak sistem ile Türkiye çapında 585 mal müdürlüğü de otomasyona geçiriliyor. Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezinin bankalar ve diğer ilgili birimlerle elektronik entegrasyonunu da güçlendirecek VEDOP-3 ile beyanname verme işleminden sonra vergide tahsilat, haciz, arşivleme ve takip işlemlerinin de elektronik ortamda yapılması sağlanacak.

Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/id/24965392/

• • •

10 Haziran Bilkent Otel "HYPATIA" Tanıtımı

↓ Haziran 2009
Cybersoft, kamu kurumlarına sunduğu hizmet yelpazesini genişletmeye hız kesmeden devam ediyor

CYBERSOFT "HYPATIA"YI TANITTI

Türkiye’de kamu sektörünün en geniş ölçekli yazılım çözümü olan VEDOP’un 3. aşama çalışmalarını Mayıs ayı sonunda başarıyla tamamlayan firma, geçtiğimiz günlerde yeni ürünü “HYPATIA - Bilgi, Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi”ni Bilkent Otel’de düzenlediği tanıtım organizasyonu ile kamu kurum ve kuruluşları ile, üniversitelerin üst düzey temsilcilerine tanıttı.

Ürün tanıtımı öncesinde, 48 kurumdan toplam 110 katılımcıya hitaben kısa bir konuşma yapan Cybersoft Yönetici Ortağı Yenal Göğebakan, HYPATIA’nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iş süreçlerini kağıt ortamından çıkararak; belirli elektronik belge standartlarına göre yürütmeleri konusundaki 2008/16 Sayılı Başbakanlık genelgesi ile birlikte, kamu sektöründe doğan ihtiyaca yönelik tam çözüm sunuyor olmasını önemle vurguladı.

Bu doğrultuda, kamu kurumlarının uymakla yükümlü oldukları başta “TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri” ve “Standart Dosya Planı” olmak üzere, tüm resmi yazışma ve arşivleme standartlarına tamamıyla uygun olarak geliştirilen HYPATIA’nın üstün özellikleri; Göğebakan’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen demo sunumu ile katılımcılara detaylı biçimde aktarıldı. Katılımcıların da soru ve görüşleri ile zenginlik kattığı kapanış bölümünün ardından, katılımcılar onuruna verilen öğle yemeğine geçildi.

Göğebakan yemek sonrasında konuklarına teşekkür ederken; Cybersoft’un, geliştirdiği ürünler ile müşterilerine karşı sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirmekle yetinmediğini, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarının da bilincinde olduğunu hatırlattı. Bu doğrultuda Cybersoft tarafından, “Kağıtsız Ofis” anlayışını sonuna kadar destekleyen bir ürün olan HYPATIA’nın tanıtım organizasyona katılan tüm misafirler adına Ankara Hatıra Ormanı’na dikilmek üzere TEMA Vakfı’na birer fidan bağışlandı.


Tanıtımdan Görüntüler:


• • •