bg

Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Elektronik İmza

2004 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucunda, elektronik imza, ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.
(bilgi için tıklayınız...)

Elektronik imza tek başına bir uygulama değildir. Elektronik imza sadece bir altyapıdır. Elektronik imza altyapısını gerekli yasal ve teknik düzenlemelerden oluşan bir şebeke gibi düşünebiliriz. Ne uygulamayı altyapı olmadan kullanmak mümkündür, ne de altyapının uygulama olmadan bir faydası vardır.

Bir elektronik imza uygulamasına katılan taraflar şunlardır:

Danışmanlık konuları:

 • Uygulama Sahibi Kurum
 • Uygulama Geliştirici
 • Elektronik İmza Entegratörü
 • Elektronik İmza Hizmet Sağlayıcı
 • Elektronik Sertifika Sahibi

Cybersoft, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile E-imza destekli uygulama geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı Dahilde İşleme Rejimi Projesi

Bilgi Güvenliği Yönetimi

Bilgi kurum için en değerli varlıktır. Bilginin güvenliği en uygun şekilde sağlanmalıdır. Kurumsal yaklaşımda bilginin güvenliğinin sağlanması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu ile gerçekleştirilir.

 • Kuruma özel bilgi güvenliği politikasının oluşturulması
 • Kurumda Bilgi Güvenliği yönetimi için ihtiyaç duyulan yönetim mekanizmalarının oluşturulması
 • Operasyonel Prosedürlerle günlük faaliyetlerin ve görevlerin tanımlanması
 • Farklı seviyelerdeki (Yönetici, Programcı, Bölüm Müdürü, İşletmen) kurum personeline yönelik olarak hazırlanmış bilinçlendirme ve eğitim programları
 • Güvenlik Politikası'nın uygunluğunun ve uygulanmasının denetimi
 • Ağ altyapısının, işletim sisteminin ve uygulama yazılımlarının zayıflık taraması
 • Web tabanlı uygulamaların zayıflıklarının belirlenmesi için sızma testi

Güvenlik Mimarisi ve Teknik Karşı Tedbirler

 • Sistemin mimari yapısı güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
 • Sistem mimarisinin tasarımı
 • Mevcut altyapının düzenlenmesi
 • Karşı tedbirlerin uygulamaya alınması
 • En doğru, verimli, güncel ve ucuz karşı tedbirlerin önerilmesi