azerbaycan-ref-1

AZERBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLER NAZIRLIYI AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VERGİ İNFORMASİYA SİSTEMİ

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
AZERBAYCAN VERGİLER BAKANLIĞI
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLER NAZIRLIYI AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VERGİ İNFORMASİYA SİSTEMİ
Kasım 2004
11 Ay (Bitiş: Ekim 2005)

Projenin Özeti :

AVIS Projesinin ana amacı; Azerbaycan bütçesine vergi gelirlerinin tam ve zamanında aktarılabilmesi, hızlı, esnek ve yararlı vergi politikalarının gerçekleştirilebilmesi için etkin bir bilgi teknolojisi desteği sağlamaktır. Bu amaçla AVIS Projesine çözüm olarak, açık mimaride, esnek, ölçeklenebilir, güvenilir, güvenlikli, dış sistemlerle entegrasyona açık, yeni ve güçlü teknolojilerin kullanılacağı bir sistem önerilmiştir. AVIS kapsamında; uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, bir yıllık yazılım garantisi, uygulama programı kullanıcılarının eğitimine yönelik olarak eğiticilerin eğitimi ve Vergiler Nazırlığı'nın programcılarına verilecek teknik eğitimler yer almaktadır. AVIS Projesi, Azerbaycan Vergiler Nazırlığı merkez teşkilatında ve Nazırlığa bağlı yerel vergi idareleri ve vergi dairelerindeki işlemlerin tam otomasyonunu hedeflemektedir. Projenin kapsamında yer alan alt sistemler şunlardır;

 • Vergi mükelleflerinin kaydı
 • Vergi beyannamelerinin kabulü ve içerik kontrolünün gerçekleştirilmesi
 • Vergi mükelleflerinin şahsi hesap kartları
 • İş dosyalarının saklanması ve kullanılması
 • Vergi hesap faturaları
 • Vergi cezaları
 • Vergi mükelleflerinin mali durumlarının analizi ve gruplandırılması, vergi borçlarının terkin edilmesi
 • Vergi denetimleri
 • Vergi organlarının diğer devlet kurumları ile entegrasyonunun sağlanması
 • Yerinde vergi denetimleri
 • Evrak sistemi
 • Vergi suçlarının araştırılması
 • Vergi dairelerinin ve çalışanlarının performanslarının ölçülmesi
 • Vergi mükelleflerine hizmet
 • Personel ve kadro
 • Demirbaş ve mutemetlik
 • Bütçe ve saymanlık
 • Analiz alt sistemi
 • Tahmin sistemi
 • Harita üzerinde gösterimler
 • Raporlar ve sorgular
 • Internet aracılığıyla verilecek hizmetler