aurora-0

Aurora

Yazılım Üretim Bandı

e-fatura
Aurora terimi ilk kez, özellikle Kuzey Yarımküre'de belirli zamanlarda meydana gelen atmosferik değişimler sonucu oluşan farklı renklerdeki ve çizgilerdeki ışıksal oluşumların görünümü için kullanılmıştır. Doğanın bizlere muhteşem bir hediyesi olan Aurora; atmosferik ortamda çeşitli atomlar, moleküller ve iyonlar tarafından saçılan fotonların yine atmosfer içerisinde oluşan özellikle elektronları içeren enerji yüklü parçacıkların gökyüzündeki manyetik alanlara rastlaması sonucu ortaya çıkan büyülü bir renk tayfı'dır. Çok değişik zamanlarda, farklı çizgiler ve renk büyüsü ile ortaya çıkabilen Aurora, bu nitelikleri ile Gökkuşağı ile karşılaştırılamayacak kadar mükemmel bir doğa olayıdır.
Cybersoft kendi bünyesindeki bilgi ve tecrübe birikiminin sonucu oluşan süreç yönetimi ve bilgi teknolojisi altyapısının, orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşların yeni elektronik iş süreçleri ile bir araya gelmesi sonucunda AURORA'ya benzer uyumlu bir renk tayfı oluşturacağı hedefiyle geliştirdiği süreç yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısına AURORA ismini vermiştir.

Yazılım Üretim Bandı Nedir?

Günümüzde birçok kuruluş, bilgi sistemlerine yapmış oldukları yatırımların başarısı ve geri dönüşünün takibi konusunda ciddi sıkıntılarla yüzyüzedir.

Üretim bantları; üretim maliyetlerinin kontrol edilmesi ve karmaşık bilgi sistemlerinin pazara sunulması süreçlerinin kısaltılması amacıyla ortaya konmuş olan, çağdaş bir yazılım mühendisliği yaklaşımıdır.

Yazılım Üretim Bandı; ortak nitelikleri yeniden kullanılabilir yaklaşımlar içeren bilgi sistemi geliştirme aktivitelerinin planlı bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi platformudur.

Yazılım Üretim Bandı kullanmaya başlayan kurum ve kuruluşlar bu yaklaşım ile birlikte;

 • Artan pazar paylarına,
 • Nitelik ve nicelik olarak daha kolay istihdam edilebilen insan kaynağına,
 • Fark edilebilir seviyede düşük toplam satın alma maliyetlerine,
 • Daha güvenilir bilgi sistemi çözümlerine,
 • Artan müşteri memnuniyetine,
 • Pazara hızlı ürün sunma yeteneklerine,

kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Yazılım Üretim Bandı'nın başarısı; 

Bir bilgi sistemini oluşturan ortak çekirdek yapıların (model, dokümantasyon, kütüphaneler, mimari, framework, kod parçacıkları vb.) ve aktivitelerin (çözümleme, tasarım, kalite güvencesi, test vb.) sistematik bir yaklaşımla yönetilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bilgi sistemlerindeki ortak kullanılabilecek çekirdek yapı ve aktivitelerin tespiti, sonuçta her bilgi sisteminin geliştirilmesi sırasında baştan ele alınması gereken yöntemlerin ve süreçlerin yeniden kullanılmasını olası kılmaktadır. Dolayısıyla, Yazılım Üretim Bandı yaklaşımı; "geliştirme (development)" hedefinden çok "üretim (production)" hedefini gözeten bir yaklaşımdır. Bu nedenle Siemens, General Motors, Nokia, Boeing gibi konularında dünya devi olan firmalar, bu çağdaş yaklaşımı benimsemiş ve artan oranda kullanmaya başlamışlardır. (Kaynak: Carnegie Mellon Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği Enstitüsü )


Aurora;

 • e-iş dünyasındaki çözümlere yönelik,
 • Web temelli,
 • Enterprise Java Teknolojisine sahip,
 • Standartlara ve açık teknolojilere dayalı,
 • Ölçülebilir ve yönetilebilir ortam ve araçları içeren


bir ''YAZILIM ÜRETİM BANDI'' dır. Bu çerçeve yaklaşım ile Aurora;

 • Yeni ürün ve çözümlerin pazara sunulmasında çabukluk ve rahatlık,
 • Süratle ürün oluşturulabilme yeteneği,
 • Üretkenlik kazanımı (tüm ortak paydaşlar ve mimari bileşenlerin yeniden kullanılması),
 • Kalite kazanımı (kullanılan her bileşenin önceden test edilmiş ve onaylanmış olması),
 • Rekabet gücünü son derece arttıran bir "Toplam Sahip Olma Maliyeti'' kazanımı

sağlamaktadır.

 • Web temelli zengin arayüzleri XML tabanlı olarak sunabilen,
 • Her türlü bilgi sistemine bağlanabilen ve entegre edilebilen,
 • Donanım, işletim sistemi , uygulama sunucusu ve veri tabanı yönetim sistemi bağımsız,
 • Üzerinde geliştirilen uygulamalar için "Çok Düşük Band Genişliği" gerektiren,

entegre bir yaklaşımdır.