Ar-Ge-g-f

AR-GE Grubu Faaliyetleri


Cybersoft AR-GE grubu, tüm şirketiçi birimlerden ve müşterilerden gelen teknoloji araştırma isteklerini gerçekleştirir. Bu talepler genellikle aşağıdaki kapsamdadır:
Proje ekiplerinin altyapı sorunlarının çözümü için talep ettikleri teknoloji araştırmaları.
Satış destek ekibinin hazırlanılan projeler için ihtiyaç duyduğu çözüm ve çözüm bileşenleri konusundaki araştırmalar.

Müşterilerin ürün seçiminde karar verebilmek için ürün değerlendirmesi ve karşılaştırma kriterleri.
Bu istekler dışında, AR-GE kendi içinde de yeni teknolojilerin gelişimlerini izler, olgunlaşan teknolojilerin projelerde kullanılabilirliklerine yönelik değerlendirmeler hazırlar ve projelerde kullanılmaları durumunda yazılım ekibine yol gösterecek örnekler hazırlar.

AR-GE grubu ayrıca Cybersoft personelinin teknik oryantasyonunu da sağlamaktadır. Cybersoft ekibine katılan uzmanlar iki hafta boyunca bir dizi kursla Cybersoft'un yazılım geliştirme yöntemi, teknolojileri ve araçları konusunda hızlı bir biçimde bilgilendirilir.

Yeni projelerde kullanılacak yeni teknolojiler söz konusu olduğunda, proje ekipleri yeni teknoloji ve ona bağlı araçlar konusunda AR-GE grubu tarafından bilgilendirilir. İç eğitimler dışında, yeni teknoloji konusunda tecrübeli AR-GE mühendisleri "mentoring", "coaching" ve "fire-fighting" faaliyetleri ile proje ekibine yerinde destek vermektedir.

AR-GE grubunun bir diğer faaliyeti, üniversitelerin yazılımla ilgili bölümlerinde öğrenim gören genç meslektaşların Cybersoft kapsamında yaptıkları stajları düzenlemek ve yönetmektir. Stajyerler de işe yeni başlayanlara verilen kurslara paralel kurslarla önce Cybersoft'un yazılım geliştirme yöntemi, teknolojileri ve araçları konusunda bilgilendirilirler.

Geliştirme kapsamında, AR-GE grubu projelerin kritik altyapı yazılımlarını geliştirmektedir. Bu altyapı yazılımları Cybersoft Ortak Kullanım Kütüphanesi altında iç ürünler olarak her projenin kullanımına açıktır.

Ayrıca yazılım kalitesi kapsamında, AR-GE grubu projelerin önemli yazılım parçalarının stres ve yük testlerinin yapılmasından, ayrıca, kodların gözden geçirilmesinden ve uygun hale getirilmesinin sağlanmasından sorumludur.

Cybersoft yazılım alanındaki geniş bilgi birikimini ve deneyimlerini, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen kongre ve seminerlerde sunduğu makale ve bildirilerle de paylaşmaktadır.